sofia-residential-logo-dark

Устойчивостта е свързана с хората

Vi bygger for fremtidens generationer. Bæredygtighed er en na­turlig del af vores forretning, og vi tjener penge, fordi vi arbejder med bæredygtighed og gør det til en aktiv del af vores projekter. Derfor er vi meget inspireret af World Economic Forums fem principper for bæredygtig ejendomsudvikling. Selvom vi allerede har flere bæredygtige elementer i vores projekter, arbejder vi ak­tivt på kontinuerligt at mindske vores klimaaftryk og indarbejde flere bæredygtige tiltag i vores ejendomsudvikling

Петте принципа на Световния икономически форум за устойчиво развитие на собствеността

wef-logo
wef-01

Ние ще се придържаме към най-добрите стандарти за устойчивост във всички аспекти на нашите сгради, като Управителният съвет ще наблюдава и публикува нашите стандарти.

wef-02

Искаме да гарантираме, че нашите решения подобряват устойчивостта на местно ниво в сътрудничество с жителите, служители, планиращи градоустройството, политици и други заинтересовани страни.

wef-03

Ние се ангажираме непрекъснато да развиваме нашите усилия за опазване на околната среда в управлението на нашите сгради, наеми и активи.

wef-04

Ние непрекъснато ще наблюдаваме нашия климатичен отпечатък, както и риска да бъдем засегнати от природни бедствия, регулиране на околната среда и икономическите последици от изменението на климата.

wef-05

Ще си поставим конкретни цели за подобряване на нашата устойчивост, включително ангажимента ни за минимизиране на емисиите на CO2 и увеличаване на използването на възобновяема енергия.

Вече го направихме

Нашата околна среда

 • Ние намаляваме нашия CO2 отпечатък чрез по-добра изолация на стени, подове, тавани и прозорци.
 • Разполагаме с отделен водомер и топломер за всеки апартамент, което кара обитателите да пестят вода.
 • Изграждаме така, че дъждовната вода да може да се просмуква естествено в земята и да не попада в канализацията.
 • Гарантираме, че жителите могат да сортират отпадъците си и да увеличат рециклирането.
 • Запазваме съществуващите насаждения на обекта, когато строим.
 • Изграждаме с материали, които издържат по-дълго и могат да бъдат рециклирани, което намалява нашия отпечатък върху климата.

Нашата среда

 • Осигуряваме на всички жители достъп до „добрия живот“ по отношение на достъпа до светлина, въздух, вятър и гледки.
 • Осигуряваме възвращаемост на заобикалящата ни среда и повишаваме качеството на строителство и живот в районите, в които строим.
 • Поемаме отговорност, като изграждаме собствен паркинг за автомобили и велосипеди.
 • Създаваме сигурност и безопасност в нашите имоти в полза както на обитателите, така и на околните.
 • Ние строим така, че в домовете ни да живеят и възрастни хора, и хора с увреждания. Това означава достъп до асансьори и врати без прагове, където е възможно.

Нашият кодекс за поведение

 • Ние се дистанцираме от всякаква корупция и, разбира се, си сътрудничим с властите.
 • Всяка година ще правим публичен доклад за нашите инициативи за устойчивост и добро корпоративно управление, започвайки с годишните отчети за 2022 г.
 • Нашата структура е проста и без фокус върху данъчната оптимизация.
 • Всички акционери получават равни права без специални права за физически лица.
 • Ние инвестираме дългосрочно в полза както на инвеститори, партньори, така и на обитателите на нашите имоти.

ЦЕЛИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Световната цел 11 на ООН е да направим градовете и общностите приобщаващи, безопасни, издръжливи и устойчиви. Точно това искаме, когато строим жилища в София - те трябва да са безопасни, здрави и устойчиви. Когато строим домове, то се основава на приобщаващ подход. Асансьорите, където е възможно, и вратите без прагове помагат да се осигури равен достъп. По същия начин работим, за да включим нашите сгради в историческия и местен контекст.

ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ЦЕЛИ СЕ СЪСТОЯТ ОТ ПОДЦЕЛИ

Ние в Sofia Residential работим специално с подцели едно и три. Подцел номер едно трябва да осигури достъп до подходящи и сигурни жилища на достъпна цена с достъп до основни услуги, а овехтелите постройки трябва да бъдат подобрени.

В подцел номер три - градското развитие трябва да стане по-приобщаващо и устойчиво, а капацитетът за приобщаващо, интегрирано и устойчиво жилищно планиране и управление трябва да бъде засилен.

Ако искаме жилищното строителство да бъде успешно, тогава трябва да сме наясно с нашата отговорност към жителите и общностите. Трябва да направим нещата правилно от първия път. Нашата цел със Sofia Residential е да променим нещата в положителна посока за жителите и местната общност в дългосрочен план.

This website uses cookies – We use cookies to ensure that we provide you with the best possible experience on our website. If you continue using this website we will assume you're okay with this.