sofia-residential-logo-dark

Bæredygtighed handler om mennesker

Vi bygger for fremtidens generationer. Bæredygtighed er en na­turlig del af vores forretning, og vi tjener penge, fordi vi arbejder med bæredygtighed og gør det til en aktiv del af vores projekter. Derfor er vi meget inspireret af World Economic Forums fem principper for bæredygtig ejendomsudvikling. Selvom vi allerede har flere bæredygtige elementer i vores projekter, arbejder vi ak­tivt på kontinuerligt at mindske vores klimaaftryk og indarbejde flere bæredygtige tiltag i vores ejendomsudvikling

World Economic Forums fem principper for bæredygtig ejendomsudvikling

wef-logo
wef-01

Vi vil overholde de bedste bæredygtighedsstandarder i alle aspekter af vores byggerier, og bestyrelsen vil overvåge og offentliggøre vores standarder.

wef-02

Vi vil sikre os, at vores beslutninger forbedrer bæredygtighed lokalt i samarbejde med beboere, byplanlæggere, politikere og andre interessenter.

wef-03

Vi forpligter os til løbende at udvikle vores miljøindsats i forvaltningen af vores byggerier, udlejning og formue.

wef-04

Vi vil løbende overvåge vores klimaaftryk samt vores risiko for at blive ramt af naturkatastrofer, miljøregulering og de økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne.

wef-05

Vi vil lave konkrete mål for at forbedre vores bæredygtighed inklusive vores forpligtelse til at minimere CO2-udslip og øge vores brug af vedvarende energi.

Det har vi allerede gjort

Vores miljø

 • Vi reducerer vores CO2-aftryk ved bedre isolering af vægge, gulve, lofter og vinduer.
 • Vi har en separat vand- og varmemåler i hver lejlighed lejlighed, hvilket får indbyggerne til at spare på vandet.
 • Vi bygger, så regnvandet kan sive naturligt ned i jorden og ikke ender i kloakken.
 • Vi sørger for, at beboerne kan sortere deres affald og øge genbrug.
 • Vi bevarer eksisterende beplantning på grunden, når vi bygger.
 • Vi bygger med materialer, der holder længere og vil kunne genanvendes, hvilket mindsker vores klimaaftryk.

Vores omgivelser

 • Vi sikrer alle beboere adgang til ”det gode liv” i forhold til adgang til lys, luft, vind og udsyn.
 • Vi giver tilbage til vores omgivelser og hæver bygge- og livskvalitet i de områder, vi bygger i.
 • Vi tager ansvar ved at løse vores egen parkering af biler og cykler.
 • Vi skaber tryghed og sikkerhed ved vores ejendomme til gavn for både beboerne og omgivelserne.
 • Vi bygger så også ældre og handicappede kan bo i vores boliger. Det betyder adgang til elevatorer og trinfri døre, hvor det er muligt.

Vores måde at handle på

 • Vi tager afstand fra al korruption og samarbejder naturligvis med myndighederne.
 • Vi vil hvert år lave en offentlig rapport om vores bæredygtighedstiltag og god selskabsledelse startende med årsregnskabet for 2022.
 • Vores struktur er simpel og uden fokus på skatteoptimering.
 • Alle aktionærer stilles lige uden særlige rettigheder til enkelte.
 • Vi investerer langsigtet til gavn for både investorer, samarbejdspartnere og beboerne i vore ejendomme.

Sustainable Development Goals

FNs Verdensmål nummer 11 handler om at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Det er netop det, vi ønsker, når vi opfører boliger i Sofia. De skal være sikre, robuste og bæredygtige. Når vi opfører boliger, er det med udgangspunkt i en inkluderende tilgang. Elevatorer, hvor det er muligt, og trinfri døre er med til at sikre lige adgang. På samme måde arbejder vi med at inkludere vores byggeri i den historiske og lokale kontekst.

Alle Verdensmål udgøres af delmål

Vi arbejder i Sofia Residential konkret med delmål et og tre. Delmål nummer et skal sikre adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal opgraderes.

I delmål nummer tre skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning skal styrkes.

Hvis boligudvikling skal være en succes, så skal man være sit ansvar overfor beboere og lokalsamfund bevidst. Man skal gøre tingene ordentlig første gang. Det er vores mål med Sofia Residential, at vi vil gøre en positiv forskel for beboerne og lokalsamfundet på den lange bane.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Websitet anvender cookies – Vi anvender cookies for at sikre dig, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med det.